ZBIGNIEW GONCIARZ
MALARSTWO
PAPAMOBILE JP2

PROJEKT SAMOCHODU SPECJALNEGO JP2. WARIANT I, KTÓRY ZOSTAŁ WYBRANY DO REALIZACJI. PO AKCEPTACJI PRZEZ  KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 26 KWIETNIA 1979 ROKU PROJEKT ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ  SEKRETARIAT EPISKOPATU POLSKI
ORAZ WATYKAN. SAMOCHÓD ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W PIMOT DLA PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA PIERWSZĄ PIELGRZYMKĘ
DO POLSKI W CZERWCU 1979. POWYŻEJ: ORYGINALNY RYSUNEK AUTORA KONCEPCJI I PROJEKTU SAMOCHODU JP2

SAMOCHÓD SPECJALNY JP2
DLA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
NA PIELGRZYMKĘ
DO POLSKI


KONCEPCJA  SAMOCHODU
PROJEKT
NADZÓR NAD REALIZACJĄ

AUTOR

ZBIGNIEW GONCIARZ

SPECIAL VEHICLE JP2
FOR POPE JOHN PAUL II
THE PILGRIMAGE
TO POLAND

VEHICLE CONCEPT
DESIGN
SUPERVISION

AUTHOR

ZBIGNIEW GONCIARZ

SAMOCHÓD SPECJALNY JP2 DLA PAPIEŹA JANA PAWŁA II

STRONA W BUDOWIE
WORK IN PROGRESS